Before signing, please complete the following information:

The information from this form will be used in the signing of your document(s). Once you’ve filled out and verified the applicable information below, you’ll have a chance to sign this form.

Jouw informatie

Geslacht *
Selecteer alstublieft uw duikcertificeringsniveau. Indien u een student bent of niet-gecertificeerd, selecteer dan 'Geen'.
Graag de duikorganisatie en certificaatnummer vermelden (SSI/PADI/NOB/...)
Nitrox Duiker *
Graag de duikorganisatie en certificaatnummer vermelden (SSI/PADI/NOB/...)
Passagiers van cruiseschepen hoeven deze vergoeding niet te betalen, maar u kunt invullen 'CRUISE'.

Nog geen STINAPA Marine Park tag? Koop deze bij Stinapa Nature Fee Tag

Noodcontact Informatie

Aansprakelijkheidsvrijstelling en Risico-Aanvaardingsovereenkomst

Lees dit zorgvuldig door en vul alle bovenstaande lege velden in.

Ik, de ondergetekende, ben een (niet)-gecertificeerde duiker die is getraind of getraind gaat worden in het juiste gebruik van duikuitrusting en duikprocedures. Ik verklaar hierbij ook dat ik me ervan bewust ben dat duiken inherente risico's met zich meebrengen die kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood.

Ik, de ondergetekende, kan een gecertificeerde studentduiker zijn, maar ik ontvang momenteel instructies in scuba-duiken en ga akkoord om binnen de beperkingen van de cursus te duiken. Ik begrijp dat ik geen vaardigheden uit mijn lopende cursus zelfstandig mag oefenen zonder instructeurs totdat ik gecertificeerd ben. Ik begrijp dat ik onafhankelijk van de instructeurs mag duiken binnen mijn huidige certificeringsniveau.

Ik, de ondergetekende, begrijp en ga ermee akkoord dat noch Wanderlust Dive Center Bonaire, noch hun respectieve werknemers, functionarissen, agenten, aannemers of toewijzingen (hierna te noemen "vrijgestelde partijen") op enige wijze aansprakelijk of verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor enig letsel, overlijden of andere schade aan mij, mijn familie, nalatenschap, erfgenamen of toewijzingen die kunnen optreden als gevolg van mijn deelname aan duiken als gast van Wanderlust Dive Center Bonaire of als gevolg van nalatigheid van enige partij, inclusief de vrijgestelde partijen, hetzij passief of actief.

In overweging om te mogen duiken als gast van Wanderlust Dive Center Bonaire, neem ik hierbij persoonlijk alle risico's in verband met genoemd duiken op me, ongeacht of deze voorzien of onvoorzien zijn en mij kunnen overkomen terwijl ik een gast ben van Wanderlust Dive Center Bonaire.

Ik, de ondergetekende, stel verder vrij, onthef en vrijwaar de vrijgestelde partijen van enige claim of rechtszaak van mij, mijn familie, nalatenschap, erfgenamen of toewijzingen die voortvloeien uit mijn deelname aan genoemd duiken.

Ik, de ondergetekende, begrijp ook dat huid- en scuba-duiken fysiek inspannende activiteiten zijn en dat ik mezelf zal inspannen tijdens genoemde activiteiten, en dat als ik gewond raak als gevolg van een hartaanval, paniek, hyperventilatie, verdrinking of enige andere oorzaak, ik uitdrukkelijk het risico van genoemde verwondingen aanvaard en de vrijgestelde partijen hiervoor niet verantwoordelijk zal houden.

Ik, de ondergetekende, ga ermee akkoord de volledige verantwoordelijkheid voor mijn eigen acties en veiligheid te nemen tijdens huid- en/of scuba-duiken met apparatuur, transport of andere diensten geleverd door Wanderlust Dive Center Bonaire.

Ik, de ondergetekende, begrijp ook dat alle rifgebieden, koraal, vissen, schelpen en andere organismen rond het grondgebied van Bonaire volledig wettelijk beschermd zijn. Ik begrijp dat het een misdrijf is om een speergeweer te dragen, te beschadigen, vernietigen, vervuilen, verwonden of molesteren van elk rif of riforganisme en dat niet-naleving van dergelijke wetten zal leiden tot gevangenisstraf, boetes en/of uitzetting van Bonaire.

Ik, de ondergetekende, verklaar verder dat ik wettig volwassen ben en wettelijk bevoegd ben om deze aansprakelijkheidsvrijstelling te ondertekenen of dat ik de schriftelijke toestemming van mijn ouder of voogd heb verkregen.

Ik, de ondergetekende, begrijp dat de voorwaarden hierin contractueel zijn en niet louter een opsomming en dat ik dit document uit eigen vrije wil heb ondertekend met de wetenschap dat ik hierbij akkoord ga om afstand te doen van mijn wettelijke rechten. Ik ga verder akkoord dat als een bepaling van deze overeenkomst niet afdwingbaar of ongeldig wordt bevonden, die bepaling uit deze overeenkomst wordt verwijderd. De rest van deze overeenkomst zal dan worden geïnterpreteerd alsof de niet-afdwingbare bepaling hierin nooit was opgenomen.

Ik, de ondergetekende, begrijp en ga ermee akkoord dat ik niet alleen mijn recht opgeef om de vrijgestelde partijen aan te klagen, maar ook elk recht dat mijn erfgenamen, toewijzingen of begunstigden hebben om de vrijgestelde partijen aan te klagen als gevolg van mijn overlijden. Ik verklaar verder dat ik de bevoegdheid heb om dit te doen en dat mijn erfgenamen, toewijzingen of begunstigden verhinderd zullen zijn om anders te beweren vanwege mijn verklaringen aan de vrijgestelde partijen.

Ik, de ondergetekende, begrijp dat ik alle gehuurde uitrusting en gewichten de dag voor vertrek bij de duikwinkel moet inleveren.

Ik, de ondergetekende, begrijp dat voor elke dag dat huuruitrusting niet wordt teruggebracht, ik zal worden belast voor de uitrustingshuur en wij ervan uitgaan dat ik aan het duiken ben.

Ik, de ondergetekende, bevestig dat de gehuurde uitrusting in goede staat verkeert bij ontvangst en dat ik volledig verantwoordelijk ben voor de uitrusting en de kosten zal dragen voor elk verlies of schade aan de uitrusting.

Ik, de ondergetekende, begrijp dat ik $100 in rekening zal worden gebracht voor het spoelen van de regulator zonder dat de stofkap op de juiste plaats zit.

Ik, de ondergetekende,

ga door middel van dit document akkoord om Wanderlust Dive Center Bonaire en alle gerelateerde entiteiten zoals hierboven gedefinieerd te vrijwaren van elke aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel, materiële schade of onrechtmatige dood hoe dan ook veroorzaakt, inclusief maar niet beperkt tot nalatigheid van de vrijgestelde partijen, hetzij passief of actief.

Ik heb mezelf en mijn erfgenamen volledig geïnformeerd over de inhoud van deze aansprakelijkheidsvrijstelling en risico-aanvaardingsovereenkomst door deze te lezen voordat ik deze namens mijzelf en mijn erfgenamen ondertekende.

Alleen Gecertificeerde Nitrox Duikers

Ik, de ondergetekende, ben een gecertificeerde zuurstofverrijkte lucht duiker.

  • Ik, de ondergetekende, ben me volledig bewust van de risico's en procedures van het duiken met verrijkte lucht.
  • Ik, de ondergetekende, begrijp dat het duiken met zuurstofverrijkte lucht ("Enriched Air Nitrox") inherente risico's van zuurstofvergiftiging met zich meebrengt.
  • Ik, de ondergetekende, zal persoonlijk het zuurstofgehalte van elke verrijkte luchtfles analyseren.
Alleen in te vullen door Nitrox duikers

Ik bevestig dat de bovenstaande informatie correct is.